Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

Gepubliceerd op 03-02-2023

drukking

betekenis & definitie

Morele beïnvloeding, druk, dwang; pressie; vooral in de verb. op iem. drukking uitoefenen.

We moeten onze mentaliteit veranderen en drukking uitoefenen op de politici, Vrouw en Wereld febr. 1974, p. 31.

Als KAV haar leden helpt om kritisch na te denken, wordt van haar ook verwacht, drukking uit te oefenen op de bevoegde instanties om wat orde te brengen in de chaos die heerst in de sektor voedingswaren, Vrouw en Wereld jan. 1976.

We maken mensen bekwaam en bereid zich in aktieen projektgroepen in te zetten om door overreding, door drukking en eventueel door aktie te streven naar een gelukkiger samenleving voor steeds blijer mensen, Davidsfonds 1977, 4, 11.

Sam.: drukkingsmiddel, pressiemiddel (De vakbondsaktie is bedoeld als drukkingsmiddel om direktie en raad van beheer van de Gentse opera tot een vermindering van het aantal produkties tijdens het komende seizoen te bewegen, Gentenaar 12/8/1977).