Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 03-12-2020

vasten

betekenis & definitie

onthouding van of matiging in spijs. In verschillende godsdiensten kent men deze boetepraktijk als teken van bekering.

Ook in de Katholieke Kerk bestaan nog twee vastendagen: aswoensdag en Goede Vrijdag. De grote vastentijd viel vroeger tussen aswoensdag (woensdag na vastenavond) en Pasen. Tegenwoordig heet deze periode de Veertigdagentijd, waarbij de nadruk niet zozeer ligt op de onthouding van spijs, maar meer op matiging in het gebruik van genotmiddelen en ontspanning, het geven van aalmoezen en andere werken van naastenliefde. De mohammedaanse vastentijd heet ramadan.