Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 03-12-2020

standaard

betekenis & definitie

1. vierkante vlag, met of zonder driehoekige insnijding. Vroeger de vlag van ruitertroepen, thans de vlag van hoge autoriteiten.

Leden van het Koninklijk Huis, hooggeplaatste officiële personen en vlagofficieren hebben het recht een standaard te voeren aan boord van een schip of op een transportmiddel aan wal, ook op hun woning of verblijfplaats. Een standaard kan vele kleuren, figuren of andere kentekenen hebben. Vaak is het doek door een vaste rand omgeven en kan dan niet wapperen; 2. maatstaf, monster. Het kan een voorwerp zijn waaraan de grootte van een bepaalde eenheid is vastgekoppeld. Zo is de standaard van massa een blok platina. In het muntwezen spreekt men b.v. van een gouden standaard; men bedoelt daarmee een geldstelsel waarbij goud als vaste waardemeter is genomen. In de economie worden onder standaards ook kwaliteitsklassen verstaan; de Noordamerikaanse katoen b.v. kent negen standaards. Biedt iemand katoen aan, dan noemt hij slechts de betrokken klasse en geeft daarmee de kwaliteit aan. Het indelen van goederen naar zulke uniforme maatstaven of standaards noemt men standaardiseren. Voorbeelden: koffie, granen, boter, melk en eieren; zie ook levensstandaard.