Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 03-12-2020

schild

betekenis & definitie

verdedigingswapen dat door de krijgslieden reeds sinds oertijden werd gebruikt tot bescherming. Er werden schilden uit leer, hout en vlechtwerk gebruikt en sinds het bronzen tijdperk werden ze ook uit metaal vervaardigd.

In de Middeleeuwen behoorde het schild tot het harnas van de ridders en was vaak het familiewapen erop aangebracht. Met het einde van de ridderperiode en het opkomen van de vuurwapens verloor het schild zijn betekenis, totdat het in onze tijd weer in gebruik is genomen als bescherming van politiemannen bij rellen.