zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 03-12-2020

Schelling

betekenis & definitie

[sjel'lieng], Friedrich Wilhelm Joseph (1775-1854), een van de grootste Duitse wijsgeren uit zijn tijd, nauw verwant aan de Duitse Romantiek. Zeer oorspronkelijk denker, die een idealisme en een pantheïsme voorstond, waar hij een zeer persoonlijk stempel op drukte.

In zijn latere jaren ging hij steeds meer in theosofische richting; zie theosofie.