Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Lengte

betekenis & definitie

1. de uitgebreidheid van iets in zijn hoofdrichting, b.v. in tegenstelling tot breedte, dikte, enz.;

2. geografische lengte: de afstand van een plaats tot de nul-meridiaan van Greenwich, gemeten langs een breedtecirkel; zie ook meridiaan.