Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Kostprijs

betekenis & definitie

de kosten per eenheid die een bedrijf maakt voor de vervaardiging van zijn produkt. In de kostprijs zijn dus alle kosten, inclusief die van de gebruikte grondstoffen, lonen, transport, salarissen, huren, enz., begrepen, maar niet de winst.