Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Drukwerk

betekenis & definitie

(gedrukte stukken) bezorgt de post tegen een speciaal tarief. Ook gestencilde exemplaren komen hiervoor in aanmerking, mits er een bepaald aantal tegelijk ter verzending wordt aangeboden; doorslagen van een schrijfmachine echter niet.

Prentbriefkaarten vallen ook onder drukwerk; er mag dan alleen een algemene wens of groet op staan van ten hoogste vijf woorden of afkortingen.