Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Diepgang

betekenis & definitie

afstand van het wateroppervlak tot het laagste punt van de scheepsbodem. De zeewaardigheid wordt bevorderd als de diepgang achter meer is dan voor („stuurlast”).

Is de diepgang voor groter dan achter, dan spreekt men van „koplast”.