Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Branding

betekenis & definitie

Overal waar de vrije beweging van de golven der zee wordt belemmerd, ontstaat branding, b.v. op zandbanken, aan vlakke en steile kusten of bij andere obstakels, b.v. wrakken, klippen, vuurtorens. Aan het vlakke strand slaat de golftop om ten gevolge van de geringe diepte en loopt hij als een schuimende rug tegen het strand op.

Bij harde wind neemt de branding toe en kan zij gevaarlijk worden.