Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Beeldende kunst

betekenis & definitie

samenvattende benaming voor beeldhouwkunst, schilderkunst en grafiek. Ook de bouwkunst rekent men tot de beeldende kunst.

In ruimere zin verstaat men onder beeldende kunst ook de toneel- en danskunst.