Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Accijns

betekenis & definitie

een belasting op het verbruik van bepaalde levens- en genotmiddelen, zoals b.v. tabak, gedestilleerde dranken, bier, suiker en benzine. Accijnzen behoren tot de indirecte belastingen.