Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Gepubliceerd op 11-07-2022

Verdrinken

betekenis & definitie

2. b.w. - Te laag by het water brengen. De battery verdrinken (de battery, door overlading van het schip, zoo dicht by de waterlijn brengen, dat men de geschutpoorten niet zonder gevaar kan openen.) De grootste wijdte van het schip verdrinken (het schip zoodanig door zijn dracht laden, dat het in ’t midden op zijn grootste wijdte beneden de waterlijn komt.)

2. o.w. - In ’t water omkomen.

Spreekwijze: Verdrinken eer men water gezien heeft (zich zedelijk of lichamelijk bederven zonder er genot van te hebben gehad).