Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Gepubliceerd op 11-07-2022

Staat

betekenis & definitie

z.n.m.

1. Rol, lijst, inventaris. Staatvan bouw, uitrusting en wapening (geschrift, dat de byzonderheden bevat van al wat betrekking heeft tot den aanbouw, detuigaadje, enz. van een uit te rusten schip). Staat der mondbehoeften (geschrift waarop de hoeveelheid en hoedanigheid van den ingescheepten leeftocht vermeld wordt. Staat van kosten, van uitgaven, enz. en staat van dienst, (waarop iemands ouderdom, rang, diensttijd, enz. vermeld staan).
2. Houding, toestand. Het schip is in goeden staat: - Wy zijn door den toevoer van nieuwen voorraad, weder in staat eenige dagen zee te houden.