Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Gepubliceerd op 11-07-2022

Goederen

betekenis & definitie

z.n.o., mv. - Alle voorwerpen van handel. By art. 3 der Algem.

Wet van 26 Aug. 1822 worden daaronder begrepen alle waren en koopmanschappen, geene uitgezonderd, benevens paarden en allerhande vee. De bepalingen betreffende sommige verleende vrijdommen van rechten op goederen vindt men in art. 5 dezer wet. Gestrande of geborgen goederen (zie daaromtrent dez. wet, Vijfde Hoofdst. art. 30 - 36). Verboden goederen .