Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Gepubliceerd op 11-07-2022

Brak

betekenis & definitie

b.n. - Ondrinkbaar. Brakwater, (zoet water, met zout water of andere bestanddeelen vermengd).

Reeds lang zagh ik mijn naam en grootheit aengebeên,

Eer nog uw brakke poel van visschers wert betreên.

Zegt de Seine tegen ’t Y in Antonides Ystroom.