Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

Gepubliceerd op 17-08-2020

RELIGIE

betekenis & definitie

Yoga is niet een religie en de yogi vindt R. niet iets wat louter een verstandelijke aangelegenheid is, terwijl dat in het westen hoofdzakelijk het geval is. De yogi hanteert ook niet een werkwoord als 'geloven'.

Hij spreekt slechts van ervaren. Over iets wat hij niet ervaren heeft, spreekt hij niet, terwijl het in het westen vaak schijnt, alsof men kan praten over iets wat men niet ervaren heeft. Ontelbaar zijn de wegen die naar God leiden, zegt de Yogi, die in alle religies het essentiële weet te ontdekken, maar het gaat ten slotte om de vereniging met het Absolute en het afzien van de eigen Ego-begeertes, dat leidt tot belangeloos zijn.