Lexicon van de Yoga

Helen Knopper (1976)

Gepubliceerd op 17-08-2020

BEWUSTZIJN

betekenis & definitie

één van de twee sferen van de Psyche; de andere is het Onbewuste, B. is het vermogen tot besef, tot het weten van zichzelf en het erkennen van het bestaan der dingen. Als de vier bewustzijnsfuncties noemt Jung: het denken, de Intuïtie, het voelen en het gewaarworden.

Het woord B. wordt op talloze manieren geïnterpreteerd. Men spreekt van een 'nationaal bewustzijn' en Jung hanteert de uitdrukking 'collectief bewustzijn', waarmee hij doelt op tradities, conventies en gedragsregels, B. is tweede onderdeel van de drieëenheid Sat-chit-ananda, dus Chit. B. is niet hetzelfde als het geweten, hoewel er geen geweten kan zijn zonder B., maar het geweten houdt betrekkingen met gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid, met goed en kwaad. Het waarlijke B., zoals door yogi's gedefinieerd, wil echter niet meer zijn dan zuivere Waarneming, een onpartijdige zijnstoestand. Zie ook: Bovenbewuste, Onbewuste en Satchitananda.