Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

Gepubliceerd op 17-08-2020

ABSOLUTE

betekenis & definitie

het oorsprong van zowel geest als materie, terwijl de laatste twee voortdurend in elkaar overgaan. A. is ook zuiver Bewustzijn en de essentie van het leven zelf met al zijn facetten van geest, materie en natuur.

Het doel van de adept op het yogapad is het A. tijdens zijn leven op aarde te bereiken. Volgens sommigen is het A. hetzelfde als de Purusha en de Rigveda definieert het als een toestand, waarin noch sprake is van entiteit noch van niet-entiteit, hoewel het A. datgene is wat het ganse heelal doordringt. Het A. is feitelijk synoniem met Zelfrealisatie en Verlichting. Zie: Sat-Chit-Ananda.