XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Gepubliceerd op 22-06-2018

Zwanenburgwal

betekenis & definitie

Zwanenburgwal zou volgens de geschiedschrijver Jan Wagenaar* aldus genoemd zijn, omdat er na de uitleg van de stad in 1662 enige tijd het hok van de stadszwanen* is geweest, totdat de zwanen in 1673 werden geslacht en er geen nieuwe meer voor in de plaats kwamen. Latere onderzoekingen hebben echter uitgemaakt dat deze naam ontstaan is, doordat aan de burgwal een huis stond, waar "de Swaenenburch" uithing. De in de 17de eeuw veel gebruikte naam Swanenburgsgraft of Swanenburgsburgwal was dus eigenlijk juister. In 1976 werd een gedeelte van de Zwanenburgwal, de nummers 2 tot 12, herbouwd

in oude stijl en overgedragen aan bejaarde bewoners. Dit stukje Zwanenburgwal werd toen Sint Antoniessluis genoemd.

LIT. J. Wagener, Bewegend Amsterdam, O.A. 1976, 218; Flip ten Cate, Nieuwbouw in de oude stad, O.A. 1990, 92.