Vroedschap betekenis & definitie

Vroedschap - Al in de 14de eeuw werd het gebruikelijk "de wijshede, vroetscippe, ende rijchede" samen te roepen, welk college zich allengs consolideerde tot een aantal van 24. In 1477 werd dit tot 36 uitgebreid, het beroemde getal, dat zich meer dan drie eeuwen lang heeft gehandhaafd. Macht had de vroedschap in geen enkel opzicht. Zij was een adviserend lichaam, dat alleen wanneer burgemeesters dit wensten door hen werd geraadpleegd. Van Maria van Bourgondiƫ had de vroedschap in 1477 het recht gekregen zichzelf aan te vullen en dit recht heeft zij behouden, tot in 1795 met de gehele oude regeringsvorm ook dit college werd opgeheven.

LIT. De Vroedschap van Amsterdam, O.A. 1959, 15.