XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Gepubliceerd op 22-06-2018

Trouwen

betekenis & definitie

Trouwen geschiedde van 1808 tot 1981, behalve gedurende enige tijd in enkele hulpsecretarie√ęn, in het stadhuis* op de O.Z. Voorburgwal, waar in 1980 nog 2.977 trouwboekjes werden uitgegeven. Van 1 sept. 1981 tot 1988 werd getrouwd in het West-lndisch Huis* aan de Haarlemmerstraat, waar trouwzalen en felicitatieruimten waren ingericht. In dit trouwcentrum was gebroken met de traditie van het klassensysteem.

De mogelijkheid om gratis te trouwen bleef bestaan. De oorzaken van de verplaatsing waren gelegen in het feit dat veel bruidsparen buiten A. trouwden, het ontbreken van een behoorlijke parkeerruimte op de O.Z. Voorburgwal en ruimtegebrek in het stadhuis. Na het gereedkomen van de Stopera* (1988) kan daar getrouwd worden, evenals in de kantoren van de stadsdeelraden; sinds 1993 ook weer op bepaalde dagen in het oude stadhuis (thans Hotel The Grand*), waar de Jugendstil-trouwzaal van Chris Lebeau uit 1926 met plafond- en wandschilderingen alsmede gebrandschilderde ramen weer in haar oude staat is teruggebracht.

LIT. Katrien Mulder, Trouwen even weer in trek, O.A. 1997, 221.