XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Gepubliceerd op 22-06-2018

Sail Amsterdam

betekenis & definitie

Sail Amsterdam maritieme manifestatie op het IJ, voor het eerst gehouden in 1975 ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van A., trok toen enige honderdduizenden belangstellenden. Duurde dit vlagvertoon van vele tientallen schepen de eerste keer drie dagen, in 1980 nam Sail Amsterdam ruim een week in beslag. In dat jaar koos de internationale Sail Training Association A. uit als eindpunt van een zeilwedstrijd, die begon in Kaap Skagen (Denemarken). Bovendien was er een internationale race voor zeilschepen tussen Boston en Europa. Deze vloot nam eveneens deel aan de race van Kaap Skagen naar Amsterdam.

Sommige van deze zeilreuzen (windjammers) waren in A. te zien, o.a. de reusachtige viermaster "Kruzenstern" uit Rusland, de Italiaanse "Amerigo Vespucci" (een replica van een 19de-eeuws linieschip), de elegante viermaster "Sea Cloud" van de Bahama's, de Duitse bark "Gorch Fock", de "Dar Pormoza" uit Polen, een van de grootste volschepen en de "Libertad" uit Argentinië. Verder was een groot aantal schoeners, brikken en barkentijnen van o- ver de hele wereld aanwezig, met inbegrip van de Nederlandse schoener "De Eendracht". De twee miljoen bezoekers aan Sail '80 zagen naast de windjammers vele botters, tjalken en boeiers, die extra kleur aan het feest gaven. Van 1 tot 6 aug. 1985 vond Sail '85 plaats, waar naast de gebruikelijke intocht van de windjammers tal van activiteiten werden ontplooid. Een parachutistenshow en een voetbaltoernooi zorgden er mede voor dat Sail Amsterdam '85, waaraan meer dan duizend zeilschepen deelnamen, uitgroeide tot een van de grootste maritieme manifestaties ooit ter wereld gehouden. Ook in 1990, 1995 en 2000 vond Sail plaats. De in 1990 binnenvarende vloot werd voorafgegaan door de replica van de "Amsterdam"*. In 1995 was het de "Batavia"* die voorop voer, terwijl de "Amsterdam" de tocht door het Noordzeekanaal afsloot. In 2000 voer de klipper "Stad Amsterdam" aan de kop van de vloot. Volgens schattingen trok Sail 2000 bijna drie miljoen bezoekers - evenveel als jaarlijks het aantal opvarenden in rondvaartboten.

LIT. A. van der Heijden en J.B. Klaster, Sail Amsterdam 700, 1975; Sail Amsterdam '85, O.A. 1986, 264, 288 en 289; jerzy Gawronski, Leven en werken op de Amsterdam, O.A. 1990, 198.