Roeterseiland betekenis & definitie

Roeterseiland - Het stadsdeel tussen Plantage Muidergracht, Nieuwe Achtergracht, Weesperplein en de huidige Sarphatistraat, stond in de 17de eeuw bekend als het Roeterseiland, een eiland dat geheel bebouwd was met brandewijnstokerijen en daarom ook wel Branders- eiland of Branderbosch genoemd werd. De uitgifte van de erven voor deze stokerijen was op dit eiland uitsluitend in handen van Hendrick Roeters. In de driehoek tussen Plantage Muidergracht, Sarphatistraat en Roetersstraat is het huidige laboratoriumcentrum van de B-faculteiten van de Universiteit van Amsterdam.

De architect Pi de Bruijn kreeg in 1992 opdracht voor nieuwe onderkomens voor de faculteiten economie en ruimtelijke wetenschappen, voor een mensa en voor een bibliotheek. Over de Nieuwe Achtergracht zijn de gebouwen ter weerszijden in het water door een zwevende passage met elkaar verbonden.