XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Gepubliceerd op 22-06-2018

Muiderpoort

betekenis & definitie

Muiderpoort - Aan het einde van de Plantage* staat de Muiderpoort, echter niet meer als uitvalspoort van de stad, maar terzijde geschoven in een plantsoentje. De oorspronkelijke poort, een bouwwerk van 1663, stortte in 1769 in. In 1771 bouwde Cornelis Rauws de huidige, een classicistisch gebouw met middenkoepel waarop een torentje. Door de Muiderpoort kwam in 1811 keizer Napoleon de stad binnen, begroet door Maire Van Brienen van de Groote Lindt*, die de Keizer aller Fransen de sleutels der stad overhandigde. Volgens de overlevering bestond de grote troepenmacht, die Napoleon meevoerde, alleen voor de voorste paar honderd man uit goed geklede en goed uitgeruste soldaten.

Daarachter volgden echte "poilus", die door de burgerij gekleed en gevoed moesten worden. Door de fraaie buitenpoort, het zogenaamde Hekkepoortje*, dat in 1938 naar het Flevopark* werd verplaatst, trokken in 1813 op 24 nov. de kozakken binnen en daarna werd de stad van het Franse juk bevrijd. Van 1914 tot 1924 was de Muiderpoort politiebureau. Nadat de laatste bewoner, de beeldhouwer Jaap Kaas*, vertrokken was, heeft de afdeling Onderhoud gebouwen van de Dienst der Publieke Werken in de jaren 1962-1963 de poort vooral van binnen grondig onder handen genomen. Op 24 sept. 1963 werd in de Muiderpoort het Internationale Belasting Documentatie Bureau* geopend. De opening geschiedde door wethouder Den Uyl*.

LIT. J.H. Kruizinga, Tussen stadspoort en Station, O.A.1954, 105; F.H. Freese, Amsterdam en de Spoorwegen (III), O.A. 1963, 188; J.B. Visser, De Muiderpoort verbouwd, O.A. 1964, 40; M.G.W. Schiphouwer, Het Hekkepoortje, O.A. 1979, 308.