XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Gepubliceerd op 22-06-2018

Gier, ir A. de

betekenis & definitie

Gier, ir A. de (1925-1980), eerste directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening*. Nadat hij in 1951 was afgestudeerd als civiel ingenieur, werd Ton de Gier aangesteld bij de sector Verkeer van de toenmalige afdeling Stadsontwikkeling* van de Dienst der Publieke Werken* te A. In 1962 werd hij hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling als opvolger van mej. ir J.H. Mulder*.

Op 1 mrt. 1969 werd hij tevens als onderdirecteur opgenomen in de directie van de Dienst der Publieke Werken. Toen Stadsontwikkeling verzelfstandigd werd tot een aparte Dienst Ruimtelijke Ordening, werd De Gier op 1 jan. 1980 directeur van deze nieuwe dienst. Op 20 apr. 1982 werd een bronzen plastiek, vervaardigd door Herman J. van der Heide, te zijner herinnering onthuld in het informatiecentrum van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Keizersgracht 440. De tekst op de plastiek luidt: "Ton de Gier, bouwer aan de stad van 23.4.1951-1.8.1980".