XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Gepubliceerd op 22-06-2018

Floris V

betekenis & definitie

Floris V (1254-1296), graaf van Holland, schonk op 27 okt. 1275 aan de "homines manentes apud Amestelledamme" (de mensen wonende aan de Amsteldam) tolvrijheid door geheel Holland. Hij zag er wel iets in om met A. (evenals hij deed met Gouda en Schoonhoven) een tegenwicht te vormen tegen de overheersing van het bisdom Utrecht. Deze schenking werd de aanleiding tot de feestviering in 1975: Amsterdam 700. Het privilege bevindt zich thans in het Gemeentearchief*.

LIT. M.C. Emeis jr, Amsterdam in en om 1275: een florissant wiegekind, O.A. 1975, 34.

< >