XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Gepubliceerd op 22-06-2018

Doleantie

betekenis & definitie

Doleantie - Beweging die zich in 1886 onder leiding van Abraham Kuyper* verzette tegen de belijdenisvrijheid en synodale organisatie van de Ned.-herv. Kerk en zich na schorsing van 80 kerkenraadsleden te A. organiseerde als "Nederduits Gereformeerde Kerken". In 1892 verenigden deze kerken zich met het merendeel van de kerken uit de Afscheiding tot de "Gereformeerde Kerken in Nederland".

LIT. J.A. Groen jr., Honderd jaar geleden: de Doleantie, O.A. 1986, 4.