Human Resource Management betekenis & definitie

De belangrijkste bronnen binnen elke organisatie zijn haar medewerkers. Human Resource Management (HRM) is er op gericht om deze bronnen te beheren; van de in-, door-, tot uitstroom.

Van kleine bedrijven tot grote multinationals, human resource management is een belangrijk proces binnen elke organisatie. De human resource manager is de link tussen het management en de medewerker. Hij bemiddelt tussen beide partijen en probeert op die manier het beste resultaat te boeken. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal binnen de organisatie en hier probeert de human resource manager het maximale uit te halen. Human Resource Management gaat zowel over de instroom (o.a.: werving & selectie), de doorstroom (o.a.: opleiden, trainen, beoordelings- en functioneringsgesprekken, coachen) tot de uitstroom van medewerkers (o.a.: pensioen, ontslag, exitgesprekken). Een breed scala aan werkzaamheden vallen onder Human Resource Management. Grotere bedrijven hebben dan ook vaak een aparte HRM afdeling. Bij kleine bedrijven worden de werkzaamheden vaak door de ondernemer zelf uitgevoerd. Verschillende hogescholen en universiteiten bieden een opleiding aan in Human Resource Management.