Consultant betekenis & definitie

Consultant is de Engelse vertaling van adviseur. Een consultant is een professional die zijn of haar expertise in dienst stelt van anderen.

Een consultant is een externe partij die deskundig advies geeft op gebieden waar een derde partij een deel expertise mist. Een consultant is een professional en expert, die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied. Consultants kunnen ingehuurd worden via een consultancy- of adviesbureau. Zij gaan dan aan de slag met vraagstukken van een derde partij en werken op project basis. Consultancybureaus beperken zich vaak tot diensten in een specifiek werkgebied. Dit kunnen bijvoorbeeld technische, juridische, financiële en organisatorische gebieden zijn.
Consultants worden ingehuurd omdat zijn een kennisvoordeel hebben, maar ook omdat zij een objectieve en onafhankelijke kijk hebben op het vraagstuk. Omdat zij extern zijn, hebben zij minder vooroordelen bij gevoelige kwesties en dit leidt tot een betere kijk op de situatie en minder risico's voor de organisatie.