Competentiemanagement betekenis & definitie

Elke organisatie zit vol met medewerkers die diverse competenties (kennis, vaardigheden, eigenschappen) bezitten. Competentiemanagement is er op gericht om deze competenties te herkennen, te benutten en te ontwikkelen, om op die manier de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Competentiemanagement stelt de organisatie in staat haar medewerkers gerichter te sturen op gewenst gedrag. Het komt terug in verschillende aspecten van Human Resource Management, onder andere in werving & selectie en het beoordelen en coachen van medewerkers. Vaak zijn competenties gespecificeerd door middel van gedragsindicatoren, om de subjectiviteit van de competentie te verlagen. Competenties zijn er op verschillende niveaus binnen de organisaties: kerncompetenties, afdelingscompetenties en functiecompetenties. Het juist managen van de competenties draagt bij aan een optimale inzet en ontwikkeling van de medewerkers, iets wat op zijn beurt weer bijdraagt aan het behalen van optimale resultaten voor de organisatie. Competentiemanagement kan dus vooral gezien worden als middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen.