Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Zee-egels

betekenis & definitie

Zeedieren, met een kalkschaal van velerlei vorm (plat bolvormig, afgerond kegelvormig enz.). Ze zijn tot 20 cm groot, al naar de soort.

Ze leven aan de kusten in helder water. Aan onze kusten vindt men dikwijls de overblijfselen van het huidgeraamte der zee-egels: teere doosjes van regelmatigen vorm.Zeer bekend zijn de zee-egelfossielen uit de oudheid, toen het krijt gevormd werd. Dat krijt bestaat uit huisjes van zee-egels, die in een ondiepe zee zijn bezonken en dikke lagen hebben gevormd. Later werd de zeebodem opgeheven en ontstonden krijtbergen van koolzure kalk (de mergel in Limburg).

Het aantal levende soorten van zee-egels wordt op 400 en dat der fossiele zee-egels op 2000 geschat.