Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Walschot

betekenis & definitie

Spermaceti. In een holte boven den schedel van den potvisch vindt men een olieachtige vloeistof: het walschot, dat zich ook bevindt in een kanaal, dat van den kop naar den staart loopt en verder in zakjes tusschen het spek.

Die vloeistof vertoont bij afkoeling vetachtige kristallen van een zuiver witte kleur. Deze witte stof smelt bij 50 graden en wordt gebruikt voor pommade, crème en voor zuiver witte kaarsen. Eén enkele potvisch levert eenige duizenden kilo’s walschot. Ook in het spek van den Groenlandschen walvisch vindt men deze stof