Gepubliceerd op 18-08-2020

Verziendheid (oogheelkunde)

betekenis & definitie

De brekingstoestand van een oog, waarbij de breking van de lens te zwak is. Het beeld, dat de ooglens op het netvlies moet vormen, valt dan achter het netvlies.

Hierdoor wordt het gezichtsvermogen, vooral op korten afstand, verminderd; de beelden zijn niet scherp. Met een bol glas versterkt men de breking van de ooglens, zóó dat het beeld juist op het netvlies valt, dus scherp wordt.Op gevorderden leeftijd neemt het vermogen van de lens, om van breking te veranderen (boller en vlakker te worden), belangrijk af: de lens wordt stijf. Ook hier is dan een tekort aan breking bij het zien op korten afstand en hetzelfde bolle brilleglas brengt hulp.

< >