Gepubliceerd op 18-08-2020

Verzien

betekenis & definitie

Zeer oud is het geloof, dat door schrik van de moeder misvormingen of vlekken bij het ongeboren kind ontstaan kunnen. Een zwangere vrouw kijkt naar een mismaakten vinger; het kind, dat later geboren wordt, blijkt ook een mismaakten vinger te hebben.

Wanneer een zwangere vrouw schrikt op het oogenblik, dat haar hand op een ontbloot gedeelte van haar lichaam rust, dan krijgt het kind op een overeenkomende plaats een moedervlek. Allerlei afwijkingen van het kind worden op deze wijze verklaard. Gewoonlijk zou de invloed in de eerste drie maanden van de zwangerschap hebben plaats gehad. Men spreekt dan van verzien. Misschien is dit hetzelfde woord als in den zin; Ik verzie er een gulden om, waarin het de beteekenis heeft van verliezen door te zien.De invloed van het gemoedsleven op het lichaam is belangrijk. Vast staat, dat het gemoedsleven langs zenuwbanen invloed heeft op de werking van de nieren, het hart, de lever, de stofwisseling. Maar een invloed van het gemoedsleven van de moeder op het ongeboren kind is minder goed verklaarbaar, omdat het kind met de moeder geen zenuwverbindingen heeft.

< >