Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Versvoet (dichtkunst)

betekenis & definitie

Een reeks lettergrepen in een vers, waarvan sommige den klemtoon hebben en sommige niet; welke regelmaat telkens terugkomt.

Een versregel bestaat dus uit groepen van woorden met en zonder klemtoon: versvoeten.

De jambe bestaat uit één lettergreep zonder klemtoon, gevolgd door één met klemtoon;

Nou eensvan ’t loose Reyntje-, gezongen dathet klinkt (Vondel).

De trochaeus heeft één lettergreep met den klemtoon, gevolgd door één zonder: Orpheus met sijnstem-envinger (Hooft), enz.