Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Verstuiken (heelkunde)

betekenis & definitie

Stuiken is stooten, in het bijzonder in de lengterichting. Wanneer eenig geweld in de lengterichting op het onderbeen inwerkt bv. door een val op den voet, dan kantelt hierbij gewoonlijk de enkel en verrekken de gewrichtsbanden.

Daarom noemt men zulk een verrekking vaak een verstuiking.