Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Verrekenpost (bouwkunde)

betekenis & definitie

Bedragen, opgenomen in een bestek van een huis, bestemd voor onderdeden, welke de bouwheer ten tijde van den bouw zal opgeven. Onder een verrekenpost neemt men bv. op een bedrag voor badkuip en waschtafel.

Later geeft de bouwheer aan, welke soort geleverd moet worden. Indien hieromtrent niets is bepaald, mag de aannemer provisie berekenen van de aankoopsom van het bad, d.w.z. hij brengt in rekening, hetgeen hij aan den groothandel betaalt, vermeerderd met de winst, welke de groothandel in den regel aan den kleinhandel toestaat.