Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Verponding

betekenis & definitie

Ten tijde der Republiek de oude naam voor de belasting, waarvoor in 1823 de grondbelasting in de plaats is gekomen. In oude huurovereenkomsten leest men nog: , .verponding en reparatiën voor rekening van den huurder”.

In Indië bestaat de naam verponding voor grondbelasting nog. Met verponding is alleen belast de grond op Java en Madoera, waarvan titels van eigendom bestaan. De overige gronden worden beschouwd als eigendom van den Staat, waarvoor de inlander huur betaalt. Deze huur heet landrente (Eng. landrent: landhuur) en is door Raffles ingevoerd, in de plaats van verplichte diensten en verplichte leveringen.

De verponding in Indië bracht in 1912 twee millioen gulden op; de landrente twintig millioen.