Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Vermogensstraf (rechten)

betekenis & definitie

Straf door ontneming van geld of goed. Deze bestaat ten onzent in geldboete en in vernietiging van voorwerpen.

Verbeurdverklaring van het vermogen dagteekent uit den tijd der baatzuchtige Romeinsche keizers, en kwam in 1810 nog voor in de Code Penal. In ons land was ze echter reeds lang afgeschaft : in Holland in 1732 en in Zeeland in 1735. In Duitschland en Italië komt deze straf nog voor.