Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Verheid (zeevaart)

betekenis & definitie

De afstand, welke een schip in zekeren tijdsduur (een wacht van 4 uur of een etmaal) heeft afgelegd. De bepaling van dien afstand geschiedt met den log.

De plaatsbepaling op zee geschiedt door meting van de zonshoogte, maar toch wordt met koers en verheid rekening gehouden.