Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Verduistering (rechten)

betekenis & definitie

De wederrechtelijke toeëigening van eens anders goed, dat men op wettige wijze onder zich heeft, bv. te leen, te huur of om te verkoopen. Volgens het Wetb. v.

Strafrecht (art. 321—325) wordt verduistering gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van ten hoogste zestig gulden. Verduistering door voogden, curatoren, bewindvoerders, uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen wordt zwaarder gestraft.