Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Venetiaansche terpentijn

betekenis & definitie

Terpentijn is in het algemeen de balsem (bestaande uit hars en olie), welke uit vele soorten van naaldboomen gewonnen wordt. Men kent Russische, Fransche, Oostenrijksche, Zweedsche en Venetiaansche terpentijn, afkomstig van verschillend naaldhout.

De Venetiaansche wordt gewonnen uit de lork, de Duitsche uit de grove den, enz. Terpentijn bestaat uit hars, opgelost in terpentijnolie (welke olie in het dagelijksch leven ook wel terpentijn wordt genoemd) en bevat verder eenige bijmengselen. Venetiaansche terpentijn is een groengele of witgele, taaivloeibare, doorschijnende of troebele stof, zoo dik als honing. Ze is afkomstig uit Tirol en staat bekend als de fijnste terpentijnsoort.Behangers gebruiken haar met andere stoffen vermengd als plakmiddel, zooals gekookte bloem van roggemeel. Bijenwas met Venetiaansche terpentijn en hars is een plakmiddel, dat gebruikt wordt om schilderijen te verdoeken. Hierbij wordt een nieuw doek achter het oude geplakt, nadat beide met het mengsel zijn bestreken. Met een warm strijkijzer drukt men de beide doeken op elkaar; het plakmiddel smelt, dringt in het linnen, bewaart het voor bederf en houdt de verf vast. Terpentijnolie dient voor de bereiding van vernis en van olieverf. Deze bijvoeging maakt de verf goed drogend door opneming van zuurstof uit de lucht. Terpentijnolie lost vet, aether en benzine op en is zelf onoplosbaar in water.