Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Veldspaat

betekenis & definitie

Kalium-aluminiumsilicaat, een bestanddeel van graniet, gneis en porfier, waarin men de kristallen van kaliveldspaat ziet glinsteren. Het komt ook zelfstandig voor.

Kaliveldspaat kristalliseert in zuivere, waterheldere en in gekleurde kristallen, welke als maansteen, zonnesteen, vischoog of wateropaal, dus als siersteenen bekend staan. Zij zijn paarlemoerachtig glanzend. Door verweering van graniet komt het veldspaat vrij en door verdere verweering van veldspaat ontstaat klei. Gewone klei is dus een verweeringsprodukt van graniet en bevat bijmengselen (ijzer, kali, magnesium); juist daardoor is het vruchtbaar. Zuivere klei, aluminium silicaat (bv. porceleinaarde) is onvruchtbaar.Behalve kaliveldspaat is er ook natronveldspaat en kalkveldspaat.