Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Veemceel

betekenis & definitie

Een bewijs van opslag van koopmansgoed in een veem. Het bewijs staat niet op naam, het is verhandelbaar papier, papier aan toonder.

De eigenaar van de veemceel is eigenaar van het goed. Het enkele feit, dat iemand houder van een veemceel is, wordt volgens art. 2014 B. W. als wolkomen titel (bewijsstuk) beschouwd.