Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Vaatbundels (plantkunde)

betekenis & definitie

Vaatbundels zijn bundels van vezelen, uit opelkaar staande cellen bestaande. Zij bevinden zich zoowel in de takken, bladeren, en stam, als in de wortels.

Er zijn twee soorten van vaatbundels: de houtvaten en de zeefvaten. De houtvaten worden gevormd door vezels van dikwandige steuncellen boven elkaar. Waar die cellen elkaar raken, was oorspronkelijk een tusschenschot, bestaande uit de dikte van twee celwanden. Die tusschenschotten verdwijnen, zoodat er doorloopende kanalen gevormd worden, die houtvaten heeten en dienen voor het vervoer van water in opwaartsche richting. De zeefvaten worden gevormd door vezels, waarvan de tusschenschotten doorzeefd zijn. Door de zeefvaten geschiedt het vervoer van de in de bladeren verzamelde voedingsstoffen naar de overige deelen van de plant en in neergaande richting.