Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Uitwinning (rechten)

betekenis & definitie

Verhaal op het eigendom van een ander. Een borg, die voor betaling van een schuld wordt aangesproken, kan verlangen, dat eerst de hoofdschuldenaar (die de schuld aanging) vervolgd wordt voor de betaling van de schuld; hij heeft wat men noemt het voorrecht van uitwinning.

Dat recht vervalt, wanneer hij bij de overeenkomst bij voorbaat van dat recht mocht hebben afstand gedaan. Maakt echter de borg van zijn voorrecht van uitwinning gebruik, dan moet hij aan den schuldeischer de eigendommen aanwijzen, welke de schuldenaar bezit. Ook moet hij de kosten van het verhaal voorschieten.Het kan voorkomen, dat men, bv. door erfenis, eigenaar wordt van eenig onroerend goed en dat het blijkt, dat een ander recht van uitwinning (bv. een hypotheek) heeft op dat goed. Daarom bepaalt het Burgerlijk Wetboek, dat erfgenamen elkander moeten vrijwaren (waarborgen) tegen alle stoornis of uitwinning. Wanneer dus een schuldeischer eenig geërfd goed van een erfgenaam gerechtelijk doet verkoopen, moeten de medeerfgenamen schadeloosstelling geven voor die uitwinning.

Indien voor een bankschuld een dekking wordt gegeven en de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de bank de schade op de dekking verhalen. De bank voorkomt de schade dan, door uitwinning der dekking. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in art. 1711, dat een schenking vrijgesteld is van vrijwaring voor uitwinning. Wanneer dus iemand eenig vast goed aan een ander schenkt en het blijkt den begunstigde later, dat het goed bezwaard is met zakelijke rechten, dan behoeft de schenker niet voor de schade op te komen.