Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Uiterwaard

betekenis & definitie

Het oeverland tusschen de hooge dijken en de rivieren. Buitendijksch land.

Men gebruikt dien naam, wanneer dat land met gras is begroeid. Is het met wilgen (griend) beplant, dan spreekt men van rijswaard.