Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Rank (scheepvaart)

betekenis & definitie

Eigenschap van een schip, waarvan het zwaartepunt hoog ligt: dicht bij het opdrukpunt (dat is het zwaartepunt van het verplaatste water). Hierdoor zal het bij de vaart gemakkelijk uit den loodrechten stand gebracht worden, maar het keert toch rustig naar dien stand terug.

Men zegt, dat een schip „rank geladen” is, tegenover een schip, dat „stijf geladen” is en zwaar, „wreed” werkt, wanneer het meeste gewicht diep in het schip is gestuwd. Zulk een stijf geladen schip slingert met rukken om zijn lengteas; het opdrukpunt is dan ver van het zwaartepunt van het schip gelegen.