Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Raaigras

betekenis & definitie

Een grassoort, die pollen vormt, snel groeit en een overvloedig, voedzaam gewas levert. Het heeft neiging door te schieten, zonder zijdelingsche uitloopers te vormen, zoodat het voor kunstweiden (die na één of twee jaar worden omgeploegd) goed geschikt is.

Onder het zaad van raaigras bevinden zich zaden, die een goede zode vormen, hetgeen blijkt uit raaigrasplanten in de weide. Het groeit slecht op hoogen zandgrond en maakt daar bij droog weer alleen spichtige halmen. Men onderscheidt Engelsch, Italiaansch en Westerwoldsch raaigras. Het laatste is goedkoop.